Melanie Harris - Melanie Harris Bridal - New York, NY
 -